HMS-håndbok for brannforebyggere

Velkommen

Fagforbundet og Feiermesternes Landsforening (FLF) lanserte vinteren 2022 HMS-håndbok for brannforebyggere. HMS-håndboken henger sammen med bransjestandardene for risikoanalyse for brannforebyggere, som FLF har ansvaret for.

Vi har nå re-lansert HMS-håndboken og bransjestandardene på en åpen nettside.

Den nye nettsiden krever ikke innlogging og inneholder en søkefunksjon som hjelper deg å finne fram til det du er på jakt etter.

Vi håper den nye nettsiden vil gjøre innholdet lettere tilgjengelig for dere i fagmiljøet.

Avviksrapportering

FLF ønsker å foreta en større kartlegging av risikobildet for norske brannforebyggere. Derfor er avviksmeldinger etterspurt. FLF har et skjema på nettsidene der avvik kan registreres helt anonymt.

Her kan du melde inn uønsket hendelse på FLFs nettsider

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til oss eller du oppdager eventuelle mangler på nettsiden oppfordrer vi deg til å ta kontakt

Kontaktperson Fagforbundet: Torgeir Holm

Kontaktperson Feiermesternes Landsforening: Sigurd Giske